menu
Word Lid
Wegnemen container was een verkeerde beslissing!

Op de gemeenteraad van een paar maanden geleden kwam het wegnemen van de kledijcontainer ter sprake. De kledingcontainer werd effectief weggenomen. De container zou eerder een recyclage-kleding-bak geweest zijn. Met zelfs materiaal die er niet in hoort. Het wegnemen van de container was de verkeerde beslissing. Intussen heeft de politie al een PV voor sluikstorten moeten opstellen. Camera’s om de daders te betrappen was een betere oplossing geweest. Verkeerd beleid, steeds weer opnieuw. Hoelang nog?

Het zal deze ploeg wellicht verwonderen, maar de meerderheid van de bevolking volgt dergelijk beleid niet.
Dus graag de mening van deze ploeg betreft het sluikstorten en wat ze eraan gaan doen.

Voor ons zijn er drie problemen.

1. De dienstverlening betreft afval en recyclage gaat achteruit.

2. De prijs stijgt voor de afval-dienstverlening.

3. De communicatie is ontoereikend.

Het antwoord op deze drie problemen is het verhogen van de efficiëntie in het afvalbeleid en de dienstverlening kostenefficiënt maken.
We willen daarom de kledingcontainer terug in de vorm van een recyclagepunt voor oude versleten kleding.
Bij de container kan er een schriftelijke mededeling komen wat er dient te gebeuren met goede kledij;

“Kledij in goede en propere staat wordt afgeleverd in het Kinderpaleis, tijdens de openingsuren.”

Het Vlaams Belang wil een betere dienstverlening en recyclagebeleid.
Daarom leggen we dit dossier opnieuw neer bij de volgende gemeenteraad.

Fractieleider Sandra Storme

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF