menu
Word Lid
Vlaams Belang reageert teleurgesteld op beslissing voor bovengronds Ventilus-traject

De Vlaamse regering heeft zopas besloten dat de geplande Ventilus-hoogspanningslijn bovengronds zal komen. Coalitiepartner cd&v stelt niet langer te zullen ijveren voor een ondergronds traject. De regering zal nu focussen op het flankerende compensatiebeleid voor de getroffenen. Het Vlaams Belang reageert teleurgesteld en bekritiseert de houding van de christendemocraten in het dossier. “Cd&v laat de West-Vlamingen en haar eigen lokale besturen volledig in de steek”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang).

De Vlaamse regering stuurde vanmorgen een gezamenlijke persmededeling uit waarin ze stelt dat ze “de inhoud en de conclusies van het rapport van professor Westermann” aanvaardt en er gekozen wordt voor een bovengrondse Ventilus-lijn. Volgens Vlaams minister Benjamin Dalle (cd&v) moet er vaart worden gemaakt om de bevoorradingszekerheid, een stabiel netwerk en het aan land brengen van offshore windenergie te garanderen. “IJdele hoop”, reageert Ryheul. “De Vlaamse regering kiest uitdrukkelijk voor een verouderde technologie zonder dat er rekening wordt gehouden met de gezondheid en de welvaart van de West-Vlamingen.”

“Er dreigt nu een juridische uitputtingsslag te volgen die Ventilus voor jaren zal vertragen”


Een ander geluid klinkt bij de betrokken burgemeesters. Zij hadden gisterenavond nog een overleg met professor Westermann. De burgemeester van Ledegem Bart Dochy (cd&v) stelt dat de gemeenten zich het recht behouden om aan te sluiten bij mogelijke bezwaarschriften van lokale actiegroepen tegen Ventilus. “We waarschuwen al maanden voor een juridische uitputtingsslag”, aldus Ryheul. “Die dreigt er nu daadwerkelijk te komen en Ventilus voor jaren te vertragen.”

Het Vlaams Belang is vooral teleurgesteld in de houding van de cd&v in het dossier. “De partij laat de West-Vlamingen en haar eigen lokale besturen in de steek”, zegt het Vlaams Parlementslid. “Het zogenaamde ‘verzet’ van de partijtop is louter symbolisch geweest.” De partij beklemtoont ook nogmaals het belang van een ondergrondse Ventilus-verbinding voor de bevoorradingszekerheid en de gezondheid en welvaart van de West-Vlamingen. “Wij delen de mening dat Ventilus er zo snel mogelijk moet komen”, besluit ze. “Maar dat kan enkel als er alsnog gekozen wordt voor een ondergrondse hoogspanningslijn op gelijkstroom.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF