menu
Word Lid
VLAAMS BELANG BLANKENBERGE KRIJGT KEER OP KEER GELIJK

Weliswaar met twee of drie jaar vertraging.

Neen wij beschikken niet over een glazen bol of andere voorspellende krachten. Waar het Vlaams Belang wel over beschikt is gezond realistisch verstand.
Naar aanleiding van de gemeenteraad van 13 december 2022 werden een aantal zaken opgeklaard:

- De socialistische schepen heeft eindelijk toegegeven dat het unieke socialistisch berekeningssysteem ‘armoede’ ingewikkeld was. Zo ingewikkeld en moeilijk dat er meer geld ging naar het systeem, dan naar de mensen in armoede.
Het Vlaams Belang heeft bij de invoering van dit systeem net hetzelfde gezegd. Regelmatig hebben we de niet-transparante bureaucratische aspecten in verschillende gemeenteraden aangeklaagd.
De schepen: ”Ik doe een knieval.”

Deze aanpassing zal ervoor zorgen dat er minder geld naar het systeem en werkuren gaat, maar dat er meer middelen naar mensen in armoede gaan.

- Dat het parkeerbeleid een ramp is weet iedereen. Dat vooral zorgverstrekkers daar het slachtoffer van zijn, is enkel geweten door de zorgverstrekkers en de hulpbehoevenden zelf. Dit is niet langer zo. Dankzij het systematisch onder druk zetten van de meerderheid door het Vlaams Belang werd deze groep ontzien bij de bijna algemene tariefverhogingen. Het tarief voor de zorgkaart werd als uitzondering niet verhoogd. Daarmee is het tekort aan parkeerplaatsen niet opgelost, maar ook op die opmerking van ons Fractielid Sandra Storme, werd positief geantwoord;
De schepen gaat een oplossing zoeken om zorgverstrekkers aan meer parkeerplaatsen te helpen.
Het Vlaams Belang zal ook verder voorstellen doen om dit probleem eens en voor altijd op te lossen en niet alleen voor de zorgverstrekkers, maar voor iedere inwoner met parkeerproblemen.

- Het Vlaams Belang heeft reeds verschillende keren het disrespect voor de democratie gehekeld en ter discussie gesteld. Tijdens de laatste gemeenteraad werd weer eens duidelijk hoe deze meerderheid de democratie beziet. Op het einde van de gemeenteraad werd een voorstel van de oppositie uitzonderlijk goedgekeurd. Dit was echter niet naar de zin van de burgemeester en een schepen. Het reglement is evenwel duidelijk: er mag maar één keer gestemd worden voor elk artikel per raadslid. Er is geen enkele reden om een discussie op te starten omdat één schepen (of een minderheid) niet akkoord is. Dit is een totale aanfluiting van de democratie.


Het Vlaams belang heeft dit probleem reeds in het verleden aangekaart en gewezen op toekomstige problemen. Op 13 december 2022 kwam onze voorspelling uit;


Veiligheid en vlotheid in het verkeer zouden in principe hand in hand moeten gaan.
De K. Deswertlaan in Blankenberge is een voorbeeld waar dit niet het geval is.

Het Vlaams Belang Blankenberge legde als eerste dit cruciale probleem op tafel; Invoeging zone dertig noodzakelijk nabij de doorgang die vaak gebruikt wordt door schoolgaande jeugd.
Het voorstel werd in de prullenmand gegooid;
- “Het was geen officiële uitgang, dus zone dertig is niet nodig.”
- “De straat is een belangrijke verbindingsweg voor hulpvoertuigen zoals ziekenwagens, brandweer en politie. Een zone dertig is daarom niet mogelijk, want dan zouden deze prioritaire voertuigen ook te grote beperkingen opgelegd krijgen.”
Een tweede bevraging op de gemeenteraad werd afgestraft omdat Vlaams Belang de schoolgaande jeugd benoemde en daarom de mogelijkheid opperde om tijdens schooluren een verlaging te voorzien met tijd-gestuurde toestellen.
Ook het tweede voorstel werd op een absurde manier afgewimpeld. Ze willen het veilig voor ‘alle’ mensen. Daarbij gemotiveerd door een onredelijke manier van verwijzen naar andere, hier niets toe doende vermeende standpunten van het Vlaams Belang.
Gemeenteraad 9/11/21
Het voorstel werd verwezen naar de verkeerscommissie waar het Vlaams Belang niet in zetelt.
In onze laatste tussenkomst krijgen we als fractie geen bevredigende antwoorden, maar een jaar later verschijnt ons voorstel wel in de krant.
Het is duidelijk dat het Vlaams Belang goede voorstellen doet, maar op ondemocratische wijze buiten spel wordt gezet. In september 2019 legden wij dit voorstel op tafel, december 2022 gaat de meerderheid starten met een onderzoek.

De politieke vertraging omwille van politieke spelletjes was niet nodig geweest.

Er zijn nog vele voorbeelden in Blankenberge die aantonen dat er nood is aan een politiek Vlaams Belang. We hopen dat we door ons werk en ons verzet ook gelijk krijgen bij volgende punten;

- Het aantal parkeerplaatsen moet omhoog.

- De armoede en kansarmoede moet weggewerkt worden o.m. door de oorzaak te benoemen:
Stop de import van kansarmoede.

- De open plaatsen bij politie moeten steeds ingenomen worden zodat de reeds goede dienstverlening van de politie, kan worden voortgezet.

- Prestigeprojecten die enkel de rijke linkse woke gemeenschap dienen zoals de tentoonstelling Lieve Blancquaert 2022 ten bedrage van 23.335 Euro, behoren niet tot de kerntaken noch prioriteiten van een gemeentebestuur.

- De Nederlandse taal en cultuur dienen aangemoedigd te worden.

- De sluikstorting, het afvalprobleem dient adequaat aangepakt te worden. Systematische vervuiling door steeds dezelfde mensen dient streng aangepakt te worden.


Zijn er nog andere thema’s of heb je info over één van de aangehaalde problemen;

Aarzel niet en contacteer onze Fractieleider Sandra Storme.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF