menu
Word Lid
Helpen jullie mee om een veilige speelpleinwerking te bekomen?

Naast de openbare gemeenteraad en huisbezoeken werken we ook vaak achter de schermen. Onze fractieleider had een werkbezoek in het jeugdhuis (Blankenberge) samen met het diensthoofd en de schepen. De aanleiding waren een aantal incidenten in de speelpleinwerking. Grove taal en vecht-sla-bijt-gedrag gaan hand in hand met het toenemend non-respect. Daar dient een speelpleinwerking niet voor. De animatoren bijten is uiteindelijk geen normaal gedrag.

Het diensthoofd benadrukte nog eens stellig dat de multiculturele samenstelling geen oorzaak is van de problemen. Eveneens gaven ze geen andere te verklaren oorzaken aan. Er zijn nochtans medische oorzaken die een dergelijk gedrag verklaren en niet zo nodig de schuld bij het kind leggen. Het kind, de dader, zou dan zelfs geholpen worden. En de rust zou in de speeltuin gewaarborgd worden. Ook pestgedrag werd niet benoemd als oorzaak. Als pedagoog met ervaring stel ik toch een aantal tekortkomingen vast en op de gemeenteraad bleek ik niet alleen te zijn. Maar ook deze pistes werden nauwelijks bewandeld.

De speelpleinwerking heeft daarom een nieuw reglement gekregen. Na verschillende kansen en gesprekken in het bijzijn van de ouders wordt uiteindelijk overgegaan tot een daguitsluiting.

Maar vooral de aanpak van het beloningsysteem werd in de verf gezet. De schepen vond een beleid van sanctioneren niet passend. Wij gaan hier slechts deels in mee. Indien een gesprek met de ouders niet helpt, hulverlening niet wordt opgestart, dan dient men ook een duidelijk voelbaar sanctionerend beleid te hebben. Wel kregen we de verzekering dat indien dit nodig mocht blijken, het beleid zal worden aangepast.

Het Vlaams Belang blijft ook dit dossier volgen.

Volgen jullie dit mee op door nieuwe gebeurtenissen te melden?


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF