Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Beveilig Noord-Franse kerncentrale

Beveilig Noord-Franse kerncentrale
Provinciaal @ Vlaams Belang

De nucleaire centrale van Grevelingen, Frankrijk, is gelegen op 30 km van de grens met België, West-Vlaanderen. Met zijn 6 reactoren is het de grootste kerncentrale van Europa en zelfs het op 1 na grootste kerncentrale-complex van de wereld. Doordat het onder andere een van de oudste Franse kerncentrales is die nog in bedrijf is en 4 van de 6 reactoren hun ontwerpleeftijd van 30 jaar al overschreden hebben, wordt de kerncentrale beschouwd als de meest risicovolle van Europa.

Onlangs is de kerncentrale in gebreke gesteld wegens nalatigheid. ASN, de Franse nucleaire waakhond, oordeelt dat de externe veiligheid, in geval van een explosie in één van de reactoren, niet voldoende is gegarandeerd. De uitbater (Edf) werd aangemaand om hoogdringend de veiligheid, in geval van een ramp, te waarborgen. Gezien de nabijheid van de centrale bij de Frans-Belgische grens, lijkt West-Vlaanderen meer dan betrokken partij in dit dossier.

Vlaams Belang eist dat ons land en meer bepaald West-Vlaanderen betrokken worden in dit dossier!

Wouter Vermeersch en Kurt Ravyts, federale Volksvertegenwoordigers stellen heel duidelijk: “België en meer bepaald West-Vlaanderen moeten betrokken worden bij dit dossier. Vanuit ons land moet er aangedrongen worden op voldoende veiligheidsmaatregelen!”

Kurt Ravyts zal, vanuit zijn parlementaire ervaring in de commissie Energie, de nodige vragen stellen aan de federale regering. “Eerstdaags zal ik de federale regering bevragen over dit belangrijke West-Vlaamse dossier. Wij vragen ons af in hoeverre de crisiscel van Binnenlandse Zaken en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op de hoogte zijn van alle details van dit dossier. We vragen ook een duidelijk standpunt van minister De Crem (CD&V), bevoegd voor nucleaire veiligheid.” Ook de West-Vlaamse provincieraadsfractie zal de nodige vragen stellen aan de gouverneur.

Kurt Ravyts, Federaal Volksvertegenwoordiger

Wouter Vermeersch, Federaal Volksvertegenwoordiger