Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Wedstrijd Vlaams Belang Blankenberge!

Wedstrijd Vlaams Belang Blankenberge!
Lokaal @ Vlaams Belang

Regels Wedstrijd Vlaams Belang Blankenberge.

1. Volgende prijzen zijn te winnen:
- Blankenbergebon 50 Euro of gelijkwaardige alternatieve bon.
- Blankenberge-bon 25 Euro of gelijkwaardige alternatieve bon.
- 3 gratis lidmaatschappen twv 12.5 euro voor dit jaar en/of volgend jaar.

2. Bestuursleden en actieve militanten van het Vlaams belang worden uitgesloten.
3. Enkel personen woonachtig in Blankenberge kunnen deelnemen.

4. Zowel bestaande Vlaams Belang leden als potentiële kiezers mogen deelnemen.
5. De persoon dient van het moment van deelname tot op het moment van de resultaatsbepaling de pagina Vlaams Belang Blankenberge te volgen.
6. Deelname is simpelweg geldig door een antwoord te geven op de wedstrijdvragen op dit artikel met het fotofilmpje. Onder één avatar is het vroegste antwoord geldig.
7. Bij gelijk antwoord, bepaald de 1e schiftingsvraag het winnend resultaat.
8. Bij een opnieuw gelijk antwoord, bepaald het tijdstip het winnend resultaat. Het vroegste tijdstip wint.
9. De personen die winnen dienen zich bekend te maken, ofwel openbaar, ofwel privé.
Hun profiel wordt wel aangeduid als winnaar samen met het goede antwoord. Een avatar profiel wordt aanvaard op voorwaarde dat bij winst de identiteit kan vastgesteld worden.
Indien dit na twee weken niet is gelukt, vervalt de prijs en komt deze terug toe aan Vlaams belang Blankenberge.
10. Wedstrijdvraag:
Hoeveel volgers zal Vlaams Belang Blankenberge tellen op 1 juli 2021 om 12h ’s middags?

11. Shiftingsvraag 1:

Hoeveel leden telt Vlaams Blang Blankenberge op 1 juli om 12h ‘middags? De cijfers bekend bij de regio zijn de referentie.

12. De antwoorden dienen op facebook, hieronder gegeven te worden en zijn openbaar.

13. De resultaten worden bekend gemaakt in de maand juli op de facebook pagina Vlaams Belang Blankenberge.

14. De wedstrijd loopt vanaf de eerste berichtgeving tot en met 20 juni om 24h.

15 De wedstrijd vervalt bij overmacht, bv blokkering door facebook, …

“De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.”